Σπύρος Κορώνης


Spyros Korwnhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Поговори с нами, и не люби нас
Talk to us and don't love us
Трамвай последний
The last tram

Μουσική
Поговори с нами, и не люби нас
Talk to us and don't love us