Το τραγούδι δεν ξεχνώ


μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά


Το τραγούδι δεν ξεχνώ

Το τραγούδι δεν ξεχνώ
όμορφο μελαχρινό,
τούτο το γλυκό τραγούδι
αχ, μικρό μου αγγελούδι,
το τραγούδι δεν ξεχνώ


Ήρθες από το Βοριά
και μου έδωσες φτερά,
τώρα τα φτερά μου πήρες,
έρωτα με αποπήρες,
ήρθες από το Βοριά


Τώρα μες στη ζάλη μου,
ζάλη στο κεφάλι μου,
να σε βλέπω να χορεύεις
και τ` αγόρια να παιδεύεις
τώρα μες στη ζάλη μου


Ρίξε μου στερνή ματιά
και πάρε μου τη μιλιά
για να μην ξαναμιλάω,
μοναχά να τραγουδάω,
ρίξε μου στερνή ματιάПесню я не забываю

Песню я не забываю
Красивую, смуглую
Эту нежную песню
Ах, маленького своего ангелочка,
Песню я не забываю


Ты пришла с Севера
И дала мне крылья
Теперь крылья у меня взяла
Любовь, ты меня отругала
Ты пришла с Севера


Теперь в головокружении моем
Головокружении в голове моей
Мне бы тебя видеть, как танцуешь
И ребят истязаешь
Теперь в головокружении моем


Брось мне последний взгляд
И забери у меня голос
Чтобы я не говорил снова,
Чтобы лишь пел,
Брось мне последний взгляд


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
I don't forget the song

I don't forget the song
Beautiful, tanned
The sweet song
Ah, my little angel,
I don't forget the song


You have come from the North
And gave me wings
Now you have taken the wings from me
Love, you have scold me
You have come from the North


Now in my dizziness
Dizziness in my head
To see you dancing
And torturing the boys
Now in my dizziness


Cast the last sight at me
And rake my voice
For me not to speak again
Only to sing
Cast the last sight at me


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Παντελής Θαλασσινός
Панделис Талассинос
Pandelis Thalassinos