Θα ανέβω να σε βρω


μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά


Θα ανέβω να σε βρω

Μόνη, περπατάω μόνη
γύρω γκρίζοι δρόμοι
αχ, που να γυρνάς

μήπως είσαι...


Μόνος, περπατάω μονός
μα πηγαίνει ο δρόμος μου
πάλι στη φωτιά


Στη φλόγα των ματιών σου
στις άκρες των χειλιών σου
για λίγη γλυκά ακόμα
κι απόψε θα καώ

Για λίγη γλυκά ακόμα
Απ’ το δικό σου στόμα
στις μύτες των ποδιών μου
θ’ ανέβω να σε βρω


Πες μου, πες μου πως το κάνεις
και τα πάντα σβήνουν
όταν σε κοιτώ


Το μυαλό γυρνάει
η καρδιά χτυπάει
σαν βουτάω με σένα
στον ωκεανό


Γιατί οπού και να είσαι
Θ’ ανεβώ να σε βρω
Ακόμα και στις Άνδεις
Θ’ ανεβώ να σε βρω
Στις μύτες των ποδιών μου
Θ’ ανεβώ να σε βρω
Θ’ ανεβώ να καώЯ поднимусь, чтобы тебя найти

Одна, шагаю одна
Вокруг серые дороги
Ах, где тебе скитаться,

Может быть, ты...


Один, я шагаю один
Но идет дорога моя
Снова в огонь


В огне глаз твоих
На кончиках губ твоих
Ради небольшой сладости еще
И сегодня я сгорю

Ради небольшой сладости еще
Из твоих губ
На кончиках пальцев своих
Я поднимусь, чтобы тебя найти


Скажи, скажи мне, как ты это делаешь
И все гаснет,
Когда я на тебя смотрю


Мой разум блуждает
Сердце стучит
Словно ныряю с тобой
В океан


Потому что где бы ты ни был/а
Я поднимусь, чтобы найти тебя
Даже на Анды
Я поднимусь, чтобы найти тебя
На кончиках пальцев своих
Я поднимусь, чтобы тебя найти
Я поднимусь, чтобы сгореть


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
I will rise up to find you

Alone, I walk alone
Grey roads around
Ah, where are you wandering

Maybe you are...


Alone, I walk alone
But my road goes
Again to the fire


In the fire of your eyes
On the corners of your lips
For a little sweetness more
I will burn today as well

For a little sweetness more
From your mouth
On my tiptoes
I will rise up to find you


Tell me, tell me how you do it
And everything fades
When I look at you


My mind wanders
My heart beats
Like I dive with you
Into the ocean


So, wherever you are
I will rise up to find you
Even in Andes
I will rise up to find you
On my tiptoes
I will rise up to find you
I will rise up to burn


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Μάρκος Κούμαρης
Маркос Кумарис
Markos Koumaris