Μια ζωή πληρώνω


μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά


Μια ζωή πληρώνω

Μια ζωή πληρώνω
αμαρτίες αλλονών
τέρμα ως εδώ
άλλο δεν μπορώ


Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω
και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή
σημασία δε θα δίνω
θα ‘χω την πόρτα μου κλειστή


Από σήμερα εμένα θα προσέχω
θα κοιτάζω τη δική μου τη ζωή
να πληρώνω δεν αντέχω
έχει τραβήξει το σκοινίВ жизни я плачу

В жизни я плачу
За грехи других,
Хватит на этом,
Больше не могу.


С сегодняшнего дня негодяем стану,
И сменю характер и жизнь,
Значения не буду придавать,
Будет у меня дверь закрыта.


С сегодняшнего дня о себе буду заботиться,
Я буду смотреть за своей собственной жизнью,
Платить больше не могу
Лопнуло мое терпение


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
In life I pay

In life I pay
Sins of others
Up to here
I can't anymore


From today I will become scoundrel
I will change character and life
I won't attach importance
I will have my door closed


From today I will look after myself
I will look after my own life
I can't stand to pay
The tent is overdrawn


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Ρίτα Σακελλαρίου
Рита Сакеллариу
Rita Sakellarioy

Βίντεο
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos

Βίντεο
Πέγκυ Ζήνα
Пегги Зина
Peggy Zina

Βίντεο
Δέσποινα Βανδή
Деспина Ванди
Despina Vandi

Βίντεο
Έλενα Παπαρίζου
Елена Папаризу
Elena Paparizou