Δρόμος φωτιάς


μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά


Δρόμος φωτιάς
Εκτελεστές:
Χορωδία

Αίμα από το αίμα σου
γέννημα και θρέμμα σου
αρχαίοι χοροί λόγοι κρυφοί
ψαλμοί βυζαντινοί


Ζωή φωτιά κι ανάσταση
φυλή σε άλλη διάσταση
μητέρα μου αληθινή
Ελλάδα μου είσαι συДорога огня
Исполнители:
Хор

Кровь от крови твоей
Детище и плод твой
Древние танцы, слова тайные
Псалмы византийские


Жизнь огонь и воскрешение
Род в другом измерении
Мать моя истинная
Эллада моя ты


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Road of fire
Performers:
Choir

Blood from your blood
Born and bred of you
Ancient dances, secret words
Byzantine psalms


Life fire and resurrection
Nation in another dimension
My true mother
My Greece it is you


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Χορωδία
Хор
Choir