Βαλεντίνο


Валентино

альбомы и песни с переводами, биографияСтихи к песням
Язык общения
Language of communication
Влюбленный
In love
Баловать
Opa opa
Το χαστούκι της αγάπης
The slap of the love