Αγαπώ κι αρρώστησα


перевод песни с греческого языка


Αγαπώ κι αρρώστησα

Πω, πω, πω τι να σου πω
δεν μπορώ μανούλα μου,
την αγάπησα, τη θέλω
αχ, και πονάει η καρδούλα μου,
την αγάπησα, τη θέλω
αχ, και πονάει η καρδούλα μου.


Σαν φωτιά έχει ματιά
η τρελή με πλάνεψε,
τηνε θέλω, τη γυρεύω
αχ, μάνα μου με μάγεψε,
τηνε θέλω, τη γυρεύω
μάνα μου με μάγεψε.


Συννεφιά μες στην καρδιά
μάνα μου απόκτησα,
θέλω τώρα να τη φέρεις
αχ, αγαπώ κι αρρώστησα,
θέλω τώρα να τη φέρεις
αχ, αγαπώ κι αρρώστησα.Я люблю и заболел
Исполнители:
Вангелис Коракакис

Ох, ох, что мне тебе сказать,
Не могу я, мамочка моя,
Я ее полюбил, я ее хочу,
Ах, и болит сердечко мое
Я ее полюбил, я ее хочу,
Ах, и болит сердечко мое


Как огонь у нее взгляд,
Сумасшедшая меня обольстила
Я ее хочу, я ее разыскиваю,
Ах, мать моя, она меня околдовала
Я ее хочу, я ее разыскиваю,
Мать моя, она меня околдовала


Мрачно внутри сердца
Мать моя, у меня стало
Хочу сейчас, чтобы ты ее привела
Ах, я люблю и заболел
Хочу сейчас, чтобы ты ее привела
Ах, я люблю и заболел


Автор перевода: Марина Боронина
I love and fell ill
Performers:
Vangelis Korakakis

Oh, oh, what to tell you
I can't, my mother,
I fell in love with her, I want her
Ah, and my heart aches
I fell in love with her, I want her
Ah, and my heart aches


Like fire is her glance,
The crazy seduced me
I want her, I'm looking for her,
Ah, my mother, she has enchanted me
I want her, I'm looking for her,
Ah, my mother, she has enchanted me


Gloominess inside my heart
My mother, Ι obtained
Now I want you to bring her
Ah, I love and fell ill
Now I want now you to bring her
Ah, I love and fell ill


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βαγγέλης Κορακάκης
Вангелис Коракакис
Vangelis Korakakis