Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ


перевод песни с греческого языка


Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και μυρσίνη συ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη
λησμονάτε τη χώρα μου!


Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά
στα ηφαίστεια κλήματα σειρά
και τα σπίτια πιο λευκά
στου γλαυκού το γειτόνεμα!


Τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό
τα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό
τους παλιούς μου φίλους καλώ
με φοβέρες και μ' αίματα!Справедливости солнце

Справедливости солце постижимое
И ты, мирт прославляющий,
Не, умоляю вас, не
Забывайте страну мою!


Орлоподобны ее высокие горы
На вулканах виноградных лоз вереницы
И дома белее
В соседстве с лазурью!


Горькие мои руки c молнией
Я поворачиваю позади от времени
Старых своих друзей я зову
Угрозами и кровью!


Автор перевода: Марина Боронина
Sun of justice

Sun of justice perceivable
and you, myrtle glorifying,
don't, I beg you, don't
forget my country!


It has eagle-shaped mountains,
lines of vines on volcanoes,
and the houses are more white
in the neighborship of azure!


My bitter hands with the thunder
I turn them behind the time,
I call my old friends
with threats and blood!


Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ - творение двух гениев, Элитиса и Теодоракиса. Одиссеас Элитис закончил в 1959 году цикл стихотворений "Достойно есть" ("Άξιον Εστί"), Микис Теодоракис положил их на музыку, записав в 1964 году одноименный божественный альбом ("Достойно есть").
Полная экспрессии, мелодичная, великолепная, эта песня была и остается одной из самых политических, серьезных народных и вообще очень греческих песен, и исполняется в торжественных случаях. От одного грека слышала, что у него мурашки по коже, когда он слышит эту мелодию.
Одно время ей просто упивалась, далее все реже и реже слушала, но каждый раз, когда я ее слышу, я наслаждаюсь, вновь и вновь понимая, что она вечна.


Слово νοητέ - звательный падеж νοητός, и кто как его переводит. Одни выбирают "постижимый" - такой, который может быть понят, почувствован. Другие - мыслимый, то есть солнце, которое в мыслях. Слово одно, а оттенки разные... Но мне нравится больше "постижимый".

Хотя, конечно, неправильно это - переводить Элитиса, но так хочется...Очень интересные дополнения от Сергея Дурасова:
Горестные мои руки молнией
я возвращаю вспять от времени,
древних милых своих зову
грозами и кровью!

Я перевел так. Понимаю, что дословно "угрозами", но так лучше соответствует молнии.
Он в жесте прошения поднимает руки ладонями к себе, отворачивая от времени, т. е. как бы не признавая его, вызывает "древних милых" - греческих героев древности. Зовет чем? А тем, что переживает родина - т. е. грозными обстоятельствами войны, проливаемой кровью.

"Мысленное солнце справедливости" - это из Библии, из книги пророка Малахии. В церковных песнопениях так часто называют Исуса Христа.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Григорис Бификотсис
Grigoris Bithikotsis

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιώργος Νταλάρας
Йоргос Даларас
George Dalaras

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Πέτρος Γαϊτάνος
Петрос Гайтанос
Petros Gaitanos

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιάννης Κότσιρας
Яннис Котсирас
Yannis Kotsiras

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manolis Mitsias

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μαρία Φαραντούρη
Мария Фарандури
Maria Farandouri

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μάριος Φραγκούλης
Мариос Франгулис
Marios Frangoulis

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos