Το σ΄ αγαπώ μπορεί


перевод песни с греческого языка


Το σ΄ αγαπώ μπορεί
Εκτελεστές:
Δήμητρα Γαλάνη

Μη μου δικαιολογηθείς
μη μου εξηγείς
πες μου σ’ αγαπώ
τίποτα άλλο,

τίποτα άλλο μη μου πεις
για να ξαναρθείς
μόνο ένα απλό
σ’ αγαπώ


Τι θες ν’ ακούσω πια
τώρα που καμιά,
καμιά συγγνώμη
δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί,
μόνο αυτό μπορεί
μες στην καρδιά να μπει
να τη ζεστάνει


Μη μου δικαιολογηθείς
μη μου εξηγείς
ένα σ’ αγαπώ
θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες,
κλείνει τις πληγές
μόνο ένα απλό
σ’ αγαπώ«Я люблю тебя» может
Исполнители:
Димитра Галани

Не оправдывайся мне,
Не объясняй мне
Скажи мне "я люблю тебя",
Ничего другого

Ничего другого не говори мне,
Чтобы придти снова
Одно лишь простое
"Я люблю тебя"


Что ты хочешь, чтобы я услышала теперь
Сейчас, когда никакого,
Никакого "извини"
Не хватит

"Я люблю тебя" может,
Только оно может
В сердце войти,
Чтобы его согреть


Не оправдывайся мне,
Не объясняй мне
Одно "я люблю тебя"
Я лишь хочу

Ничего другого не говори мне,
Оно закрывает раны
Одно лишь простое
"Я люблю тебя"


Автор перевода: Марина Боронина
«I love you» can
Performers:
Dimitra Galani

Don't make me excuses,
Don't give me explanations,
Tell me "I love you",
Nothing else

Do not tell me anything else
To come again
Only a simple
"I love you"


What do you want not for me to hear
Now, when no,
No "sorry"
Is enough

"I love you" can
Only it can
Enter the heart
And to warm it up


Don't make me excuses,
Don't give me explanations,
One "I love you",
Only I want

Do not tell me anything else
It closes the wounds
Only a simple
"I love you"


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dimitra Galani