Αυτοί που φεύγουν


перевод песни с греческого языка


Αυτοί που φεύγουν

Αυτοί που φεύγουν σφίγγουν τα χείλια
πνίγουν τα δάκρυα να μη φανούν
κι αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια
κι αναστενάζουν γιατί πονούν.


Κι αυτούς που φεύγουν
κι αυτούς που μένουν
οι μοίρες μ' απονιά
πάντα τους δέρνουν.


Αυτοί που φεύγουν κάποιο λυγμό τους
παίρνουν μαζί τους και μιαν ευχή
κι αυτοί που μένουν στο σπαραγμό τους
κάνουν κουράγιο και προσευχή.Те, что уходят
Исполнитель:
Яннис Пулопулос

Те, кто уходят, сжимают губы,
Давятся слезами, чтобы не видно было,
И те, кто остается, машут платками
И вздыхают, потому что им больно.


И тех, что уходят,
И тех, что остаются,
Судьба с бесчувственностью
Всегда избивает.


Те, кто уходят, какое-нибудь рыдание свое
Берут с собой и благословение,
И те, кто остаются в душевной боли своей,
Мужаются и молятся.


Автор перевода: Марина Боронина
Those ones, who leave

Those ones, who leave, compress the lips
They choke with tears for not to be seen
And those ones, who stay, wave kerchiefs
And sigh, because they feel pain


Both those ones, who leave
And those ones, who stay
The fate with ruthless
Always beat them


Those ones, who leave, some sobbing
Take with and one blessing
And those ones, who stay in their torment
Take courage and pray.


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιάννης Πουλόπουλος
Яннис Пулопулос
Yannis Poulopoulos