Ο χωρισμός


перевод песни с греческого языка


Ο χωρισμός

Κι αν θα διαβείς, κι αν θα διαβείς τον ουρανό
κι αν πας ψηλά, κι αν πας ψηλά στ’ αστέρια
την συντροφιά, την συντροφιά μου θα ζητάς
και τα δικά, και τα δικά μου χέρια.


Γιατί τα χέρια είναι σκοινιά
και τα κορμιά καράβια
κι όποιος τα κόβει τα σκοινιά
μένει η καρδιά του άδεια.


Κι αν πας σε α- , κι αν πας σε άλλη θάλασσα
σε άλλη γη, σε άλλη γη να μείνεις
δε θα βρεθεί, δε θα βρεθεί ν’ αναπαυτείς
τον πόνο σου, τον πόνο σου ν’ αφήνεις.Расставание

Даже если пересечешь, и если пересечешь небо
Даже если летишь высоко, и если летишь высоко звездам
Компании моей, компании моей будешь просить
И моих, моих рук


Потому что руки - канаты
И тела - корабли
И кто рубит канаты -
Остается сердце его пустым


Даже если идешь к дру-, и если идешь к другому морю
На другой земле, на другой земле чтобы остаться -
Не найдется, не найдется, чтобы ты передохнул
Боль свою, боль свою чтобы оставил


Автор перевода: Марина Боронина
Separation

Even if you cross, even if you cross the sky
And if you go high, even if you go high to the stars
You will be looking for my company, for my company
And my, and my hands


Because the arms are ropes
And the bodies - boats,
And whoever cuts the ropes -
His heart remains empty.


Even if you go to a-, even if you go to another sea
On another land, on another land to live
(The land) will be not found, will be not found, for you to take a pause,
For you to leave your pain, your pain.


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βίκυ Μοσχολιού
Вики Мосхолиу
Vicky Moscholiou

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Καίτη Χωματά
Кэти Хомата
Katy Homata

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Πόλυ Πάνου
Поли Пану
Poli Panou

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dimitra Galani

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ελευθερία Αρβανιτάκη
Элефтерия Арванитаки
Eleftheria Arvanitaki