Επειδή σ' αγαπώ


перевод песни с греческого языка


Επειδή σ' αγαπώ
Εκτελεστής:
Μανώλης Μητσιάς

Επειδή σ' αγαπώ ως και οι πέτρες ανθίζουν στη γλάστρα
επειδή σ' αγαπώ το φεγγάρι φιλιέται με τ' αστρα
επειδή σ' αγαπώ "σ' αγαπώ" γράφω σ' όλους τους στίχους
επειδή σ' αγαπώ ξαγρυπνώ στης καρδιάς σου τους ήχους


Επειδή σ' αγαπώ τα φτερά ξαναράβω στους ώμους
επειδή σ' αγαπώ ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους
και φωνάζω στους δρόμους σ' αγαπώ


Επειδή σ' αγαπώ τα λαμπιόνια του ο ήλιος ανάβει
επειδή σ' αγαπώ το κρεβάτι μας είναι καράβι
επειδή σ' αγαπώ το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει
επειδή σ' αγαπώ τούτη η λέξη ποτέ δε παλιώνειПоскольку я люблю тебя
Исполнитель:
Манолис Митсиас

Поскольку я люблю тебя так, что даже камни расцветают в цветочном горшке,
Поскольку я люблю тебя, луна целуется со звездами,
Поскольку я люблю тебя, "я люблю тебя" я пишу во всех стихах,
Поскольку я люблю тебя, я без сна в сердца твоего звуках.


Поскольку я люблю тебя, крылья снова пришиваю к плечам,
Поскольку я люблю тебя, выхожу с серсо на дороги,
И кричу на дорогах "я люблю тебя".


Поскольку я люблю тебя, светильники свои солнце зажигает,
Поскольку я люблю тебя, кровать наша - корабль,
Поскольку я люблю тебя, путешествие это не заканчивается,
Поскольку я люблю тебя, это слово никогда не стареет.


Автор перевода: Марина Боронина
Because I love you
Performer:
Manolis Mitsias

Because I love you, even the stones blossom in the flowerpot
because I love you, the moon kisses with the stars
because I love you, I write "I love you" in all the verses
because I love you, I stay awake in the sounds of your heart.


Because I love you, I sew again wings to shoulders
because I love you, I come out again with a hoop in the streets
and I shout in the streets "I love you".


Because I love you, the sun lights up it's lamps
because I love you, our bed is a ship
because I love you, this journey doesn't finish
because I love you, this word never ages.


Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня "Επειδή σ' αγαπώ" ("Поскольку я люблю тебя") вошла в следующие альбомы:

Примечания
Константин Семёнов предлагает свой вариант перевода и комментарии:

Я люблю тебя так, что расцветают в цветочном горшке даже камни,
Я люблю тебя, - и луна целуется со звездами,
Потому что я люблю тебя, я пишу "люблю тебя" на всех стенах,
Я люблю тебя, я без сна в звуках твоего сердца.


Потому что люблю, снова крылья к плечам пришиваю,
Потому что люблю, выхожу на дороги как ребёнок,
И кричу я вдоль улиц "я люблю".


Я люблю тебя, - и солнце зажигает свои фонарики,
Я люблю тебя так, что наша постель - это корабль,
Я люблю тебя, и путешествие это не кончается,
Я люблю тебя, и потому эти слова никогда не постареют.

Я бы "с серсо" вообще убрал, поскольку негреческому уху это не даёт никаких ассоциаций Это такая детская игра (в России тоже такая была в деревнях). Палкой с крюком дети гоняли металлические обручи... Я думаю это всё никому объяснять неинтересно в песне, поэтому и предложил упростить до "как ребёнок", "как мальчик" и т.д.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manolis Mitsias