Πες μου την αλήθεια


перевод песни с греческого языка


Πες μου την αλήθεια
Μουσική:
Klaus Munro
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Την αλήθεια φοβάσαι
να μου πεις καθαρά
κι αν με πλήγωσες τόσο
κάντο πάλι μια ακόμη φορά


Πες μου την αλήθεια κι ας είναι συμφορά
πες μου την κι ας είναι πικρή
Πες μου την αλήθεια αν χάθηκε η χαρά
κι η αγάπη τώρα είναι πια νεκρή

Μια φορά μ΄αγαπούσες
τώρα δεν μ΄αγαπάς


Δεν μπορεί να λυπάσαι
που θα φύγεις μακριά
κι αν σε πίστεψα τόσο
κλαίει γι΄αυτό η δική μου καρδιά


Πες μου την αλήθεια κι ας είναι συμφορά
πες μου την κι ας είναι πικρή
Πες μου την αλήθεια αν χάθηκε η χαρά
κι η αγάπη τώρα είναι πια νεκρή

Μια φορά μ΄αγαπούσες
τώρα δε μ΄αγαπάςСкажи мне правду
Музыка:
Клаус Мунро
Исполнитель:
Вики Леандрос

Правды боишься,
Сказать мне начистоту
И даже если меня ранил так сильно,
Сделай это снова еще раз


Скажи мне правду, и пусть это несчастье
Скажи мне ее, и пусть она горька
Скажи мне правду, исчезла ли радость
И любовь сейчас уже мертвая?

Однажды ты меня любил
Сейчас ты меня не любишь


Не может быть, что ты сожалеешь,
Что уедешь далеко
Даже если я тебе так поверила,
Плачет об этом именно мое сердце


Скажи мне правду, и пусть это несчастье
Скажи мне ее, и пусть она горька
Скажи мне правду, исчезла ли радость
И любовь сейчас уже мертвая?

Однажды ты меня любил
Сейчас ты меня не любишь


Автор перевода: Марина Боронина
Tell me the truth
Performer:
Vicky Leandros

You are afraid the truth
To tell me clearly
And even if you hurt me so much
Do it once again


Tell me the truth and let it be trouble
Tell me it, and let it be bitter
Tell me the truth if the joy is lost
And the love is already dead?

Once you loved me
Now you don't love me


It can't be that you feel sorry
That you leave far away
And even if I trusted you so much
My own heart cries about it


Tell me the truth and let it be trouble
Tell me it, and let it be bitter
Tell me the truth if the joy is lost
And the love is already dead?

Once you loved me
Now you don't love me


Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня "Πες μου την αλήθεια" ("Скажи мне правду") вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Vicky Leandros