Κόπηκα στα δυο


перевод песни с греческого языка


Κόπηκα στα δυο
Εκτελεστής:
Νίκος Μακρόπουλος

Λέω πως σε ξέχασα,
απ' το μυαλό μου σ' έβγαλα.
Σαν τρελός σε ήθελα,
κι όμως σε αρνήθηκα.


Κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει,
κι αν έχουν κλείσει της καρδιάς μου οι πληγές,
πάντα σε γυρνάει κάτι απ' το χτες.

Κι αν έχω σβήσει όλα τα σημάδια,
κι αν δεν υπάρχεις στη ψυχή μου πουθενά,
ξέρω κατά βάθος κάπου με πονά.


Ότι είμαι μόνος μου,
και με λειώνει ο πόνος μου,
έρημος ο δρόμος μου,
άδειος και εγώ.

Τίποτα δεν έσβησε,
τίποτα δε γέμισε
τα κενά που άφησες.
Κόπηκα στα δυο.


Λέω πως ηρέμησα,
κι έπνιξα όσα ένοιωσα,
δε στεναχωρήθηκα,
πάλι σε αρνήθηκα.Разорвался на две части
Исполнитель:
Никос Макропулос

Я говорю, что я тебя забыл,
Из головы моей я тебя выкинул.
Как сумасшедший я тебя хотел,
И все же тебя отверг.


Даже если я сжег все, что о тебе напоминает,
Даже если закрылись сердца моего раны,
Всегда тебя возвращает что-то из вчера.

Даже если и стер все следы,
Даже если тебе нет в моей душе нигде,
Знаю глубоко где-то у меня болит.


Что я один,
И меня плавит боль моя,
Безлюдный путь мой,
Пустой и я.

Ничего не стерло,
Ничего не заполнило
Пустоты, которые ты оставила.
Разорвался на две части.


Говорю, что я успокоился,
И задушил все, что почувствовал,
Я не расстроился,
Снова я тебя отверг.


Автор перевода: Марина Боронина
I am cut in two

I say, that I have forgotten you
From my head I have taken you out
I wanted you as crazy
And I have rejected you though


But even if I have burnt everything, what reminds about you
But even if the wounds of my heart have closed
Always something brings you back from yesterday

But even if I have erased all the marks
But even if you don't exist in my soul anymore
I know, something aches deep inside me


That I'm alone
And my pain melts me
Empty (is) my way
Empty I am as well.

Nothing has erased
Nothing has filled
The gaps, which you left
I am cut in two


I say, that I
And I have smothered everything I felt
I haven't upset
I have rejected you again


Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня "Κόπηκα στα δυο" ("Разорвался на две части") вошла в следующие альбомы:

Скачать бесплатно
Никос Макропулос
http://fast-mp3.ru/track/71442/nikos_makropoulos_kophka_sta_duo.html
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Νίκος Μακρόπουλος
Никос Макропулос
Nikos Makropoulos