Το πρόβλημά μου είσαι εσύ


перевод песни с греческого языка


Το πρόβλημά μου είσαι εσύ

Το πρόβλημά μου είσαι εσύ
είσαι εσύ είσαι εσύ
μονάχα εσύ

Το πρόβλημά μου είσαι εσύ
είσαι εσύ είσαι εσύ
μονάχα εσύ

Το πρόβλημά μου είσαι εσύ
στο'χω πει μόνο εσύ αγάπη μου εσύ
Το πρόβλημα μου είσαι εσύ
κι ούτε ξέρω γιατί καρδιά μου εσύ


Οταν σε βλέπω αχ δεν έχω πρόβλημα
όταν με φιλάς γλυκά δεν έχω
όταν λες πως μ΄αγαπάς δεν έχω


Τα μάτια σου για μένα είναι πρόβλημα
τα χέρια σου για μένα είναι πρόβλημα
να ζεις μόνο για μένα είναι πρόβλημαМоя проблема - это ты
Исполнитель:
Элени Тсалигопулу

Моя проблема - это ты,
Это ты, это ты,
Только ты.

Моя проблема - это ты,
Это ты, это ты,
Только ты.

Моя проблема - это ты,
Я это тебе говорила, только ты, любовь моя, ты,
Моя проблема - это ты,
И даже не знаю почему, сердце мое, ты.


Когда я тебя вижу, ах, у меня нет проблемы,
Когда меня целуешь нежно - у меня нет,
Когда говоришь, что меня любишь - у меня нет.


Глаза твои для меня проблема,
Руки твои для меня проблема,
Чтобы ты жил только для меня проблема.


Автор перевода: Марина Боронина
My problem is you

My problem is you
is you, is you,
only you.

My problem is you
is you, is you,
only you.

My problem is you,
I've told you that, only you, my love, you
my problem is you,
I don't even know why, my heart, you.


When I see you, ah, I don't have problem,
When you kiss me sweetly, I don't have,
When you say you love me, I don't have.


Your eyes for me are a problem
your hands for me are a problem
for you to live only for me is a problem


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Элени Тсалигопулу
Eleni Tsaligopoulou