Λαμπάδες


перевод песни с греческого языка


Λαμπάδες
Εκτελεστής:
Δημήτρης Μπάσης

Χιλιάδες λαμπάδες και χρώματα
κι αρώματα της εξοχής
πώς μοιάζει ο κόσμος την άνοιξη
σαν πίνακας ζωγραφικής


Αφού τίποτα δεν ορίζουμε
σαν λαμπάδες μόνο φωτίζουμε
ας μπορούσαμε να κρατήσουμε
την ευτυχία μιας στιγμής


Απ' όλες τις τέχνες πιο δύσκολη
είναι η τέχνη να ζειςСвечи
Исполнитель:
Димитрис Басис

Тысячи свечей и оттенков цветов
Ароматов за городом
Как похож мир весной
На картину художника


Поскольку ничем не распоряжаемся,
Как свечи только светим,
Если б могли бы мы удержать
Счастье мгновения.


Среди всех искусств самое сложное -
Искусство жить.


Автор перевода: Марина Боронина
Candles
Performer:
Dimitris Basis

Thousands of candles and colors
And aromas of countryside
How the world resembles in spring
A picture of painting


As we don't determine anything
Like candles we are shining only
Let us be able to keep
The happiness of a moment


From all the arts the most difficult
Is the art of to live.


Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня "Λαμπάδες" ("Свечи") вошла в следующие альбомы:

Примечания
σαν πίνακας ζωγραφικής - дословно будет "как картина живописи", но это масло масляное, поэтому пусть будет "как картина хужожника".
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dimitris Basis