Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια


перевод песни с греческого языка


Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε
τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους
παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε
ονόματα και βλέμματα και δρόμους


Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
που θυμάσαι και θυμάμαι
τίποτα δε χάθηκε ακόμα
όσο ζούμε και πονάμε
χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
μόνο τρόπο να κοιτάνε


Κι αν άλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι
αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας
χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτι
αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας



Цвет не меняют глаза

В тех же краях снова встретимся,
Руки положим на плечи,
Старые песни вспомним,
Имена, взгляды и дороги.


Цвет не меняют глаза,
Которые ты помнишь и помню,
Ничего не потеряно еще,
Пока живем и нам больно,
Цвет не меняют глаза,
Только манеру смотреть.


Даже если изменились друзья наши немножко,
Изменились и мы в свою очередь,
Затерялись ночью в Панграти,
Но видимся в мечтах наших.


Автор перевода: Марина Боронина
Eyes do not change color

We will find again each other in the same lands
We will place the hands on the shoulders
To recall old songs
Names, sights and roads


Eyes do not change the color
Which I remember and you remember
Nothing is lost yet
As long as we live and feel pain
Eyes do not change the color
Only the way they look


Even if our friends have changed a little
We are changed in our turn either
One night we have got lost in Pangrati
But we see each other in our dreams


Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня "Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια" ("Цвет не меняют глаза") вошла в следующие альбомы:

Примечания
Панграти - район Афин.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γεράσιμος Ανδρεάτος
Герасимос Андреатос
Gerasimos Andreatos

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dimitris Mitropanos

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Πέγκυ Ζήνα
Пегги Зина
Peggy Zina

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Φωτεινή Δάρρα
Фотини Дарра
Fotini Darra