Η πρώτη μας νύχτα


перевод песни с греческого языка


Η πρώτη μας νύχτα

Η πρώτη μας νύχτα
αργά θα κυλήσει
εσύ τ' όνειρό μου
και γύρω η σιωπή

Ποιος θα' χει το θάρρος
να πρωτομιλήσει
την πρώτη τη λέξη
ποιος τάχα θα πει


Μα αν γίνουν τα μάτια
αγάπης καθρέφτης
και το μυστικό μας
στα χείλη μας βγει

Θα πούνε τ' αστέρια
πως πήγε ένας κλέφτης
και πήρε ένα αστέρι
και το' χει στη γηПервая наша ночь

Первая наша ночь
Медленно потечет
Ты мечта моя
И вокруг тишина

У кого будет смелость
Заговорить первым
Первое слово
Кто же скажет


Но если станут глаза
Любви зеркалом
И секрет наш
В губы наши войдет

Расскажут звезды
Что пришел вор
И забрал звезду
И владеет ей на земле


Автор перевода: Марина Боронина
Our first night

Our first night
Slowly will flow
You my dream
And silence around

Who will have the courage
To speak first
The first word
Who will say


But if the eyes become
The mirror of love
And our secret
Will enter our lips

The stars will tell
That a thief came
And took a star
To have it on earth


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιάννης Βογιατζής
Яннис Воятзис
Yannis Voyatzis

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ανδριάνα Μπάμπαλη
Андриана Бабали
Andriana Babali

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δάκης
Дакис
Dakis

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Vissi