Ο πόνος του πρεζάκια


перевод песни с греческого языка


Ο πόνος του πρεζάκια

Απ' τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω,
ο κόσμος μ' απαρνήθηκε δεν ξέρω τι να κάνω,
ο κόσμος μ' απαρνήθηκε δεν ξέρω τι να κάνω,
απ' τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω.


Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ ο κόσμος με πειράζει
και η ψυχή μου δεν κρατά πρεζά να με φωνάζει
και η ψυχή μου δεν κρατά πρεζά να με φωνάζει,
όπου σταθώ κι όπου βρεθώ ο κόσμος με πειράζει.


Απ' τη μυτιά που τράβαγα άρχισα και βελόνι
και το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να λειώνει
και το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να λειώνει,
απ' τη μυτιά που τράβαγα άρχισα και βελόνι.


Τίποτα δε μ' απόμεινε στο κόσμο για να κάνω,
αφού η πρέζα μ' έκανε στους δρόμους ν' αποθάνω,
αφού η πρέζα μ' έκανε στους δρόμους ν' αποθάνω,
τίποτα δε μ' απόμεινε στο κόσμο για να κάνω.Боль наркомана

С того времени, когда я начал "травку" курить,
Мир меня отверг, не знаю, что мне делать
Мир меня отверг, не знаю, что мне делать
с того времени, когда я начал "травку" курить.


Где бы я ни стоял и где бы ни находился, мир меня задевает,
И моя душа не сдерживается, "наркоман!" чтобы меня называть,
И моя душа не сдерживается, "наркоман!" чтобы меня называть,
Где бы я ни стоял и где бы ни находился, мир меня задевает.


После "нюхания", от которого я "тащился", я подсел и на иглу,
И моё тело начало понемногу "таять",
И моё тело начало понемногу "таять"
После "нюхания", от которого я "тащился", я подсел и на иглу


Ничего мне не осталось делать в мире,
Ведь доза заставила меня на улицах умирать,
Ведь доза заставила меня на улицах умирать,
Ничего мне не осталось делать в мире.


Автор перевода: Мариана Бабаян
Примечания
Одна из запрещенных песен стиля ребетико.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ανέστης Δελιάς
Анестис Делиас
Anestis Delias

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Απόστολος Νικολαΐδης
Апостолос Николаидис
Apostolos Nikolaidis