Κι ήρθε το πρωί


перевод песни с греческого языка


Κι ήρθε το πρωί
Στίχοι:
Νινή Ζαχά
Μουσική:
Νινή Ζαχά
Εκτελεστές:
Αλέκα Κανελλίδου

Μου `πες πως η νύχτα είναι βουβή
κι όταν ξημερώσει όλα θ’ αλλάξουν
κι οι καρδιές τη μέρα θα φωνάξουν
Μου `πες πως η νύχτα είναι βουβή


Κι ήρθε το πρωί
κι ούτε που κατάλαβα πως έφυγε το βράδυ
κι ήρθε το πρωί
κι έμεινα στο ίδιο μέσα το βαθύ σκοτάδι

Ίσως η ζωή,
ίσως να μου χρώσταγε ακόμα ένα μαρτύριο
Κι έτσι το πρωί,
την αδιαφορία σου την ήπια δηλητήριο


Μου `πες πως η νύχτα είναι βουβή
και να περιμένω ώσπου να ξημερώσει
γιατί το πρωί ελπίδες θα μου δώσει
Μου `πες πως η νύχτα είναι βουβήИ пришло утро
Слова:
Нини Заха
Музыка:
Нини Заха
Исполнители:
Алека Канеллиду

Ты сказал, что ночь - немая
И когда рассветет, все изменится
И сердца день позовут
Ты сказал, что ночь - немая


И пришло утро
И я даже не поняла, как ушел вечер
И пришло утро
И я осталась в той же глубокой темноте

Может быть, жизнь
Может быть, мне должна была еще одну пытку
И вот так утром
Равнодушия твоего я выпила яд


Ты сказал, что ночь - немая
И чтобы я ждала, пока рассветет
Потому что утром надежды мне даст
Ты сказал, что ночь - немая


Автор перевода: Марина Боронина
And the morning have come
Lyrics:
Nini Zaha
Music:
Nini Zaha
Performers:
Aleka Kanellidou

You told me that the night is dumb
And it downs, all will change
And the hearts will call the day
You told me that the night is dumb


And the morning have come
And I hadn't even understood, how the evening went away
And the morning have come
And I have stayed in the same deep darkness

Maybe, the life
Maybe, owed me one more torment
And just like that in the morning
I have drunk the poison of your indifference


You told me that the night is dumb
And me to wait until it dawn
Because the mornind will give me hopes
You told me that the night is dumb


Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
την αδιαφορία σου την ήπια δηλητήριο - иногда греки употребляют не родительный, а винительный падеж, μπουκάλι κρασί, κλήματα σειρά и т.п.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidou