Ο δρόμος


перевод песни с греческого языка


Ο δρόμος
Μουσική:
Μάνος Λοΐζος

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία
κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά
ήταν μια λέξη μοναχά - ελευθερία
κι έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά


Κι ύστερα κύλησε ο καιρός κι η ιστορία
πέρασε εύκολα απ’ τη μνήμη στην καρδιά
ο τοίχος έγραφε μοναδική ευκαιρία
εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά


Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία
κι ύστερα γήπεδο στοιχήματα καυγά
ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία
είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιάДорога

У дороги была своя история
Кто-то ее написал на стене краской
Было одно слово лишь - свобода
А потом сказали, что его написали дети


А потом прошло время, и история
Прошла легко из памяти в сердце
Стена гласила "единственный шанс
Внутри продаются всех видов материалы"


По воскресеньям с ранних пор в кофейнях
А потом стадионах, спорах, скандалах
У дороги была своя история
Но сказали, что ее написали дети


Автор перевода: Марина Боронина
The road

The road had its own history
Someone has written it on the wall with paint
It was one word only - "freedom"
And later they said, that children had written it


And then the time has passed and the history
Has passed easily from the memory to the heart
The wall did write "unique chance
Inside materials of every kind are for sale"


On Sundays from early time in the coffeehouses
And then - on stadia, bets and scandals
The road had its own history
However they said, that children had written it


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μάνος Λοΐζος
Манос Лоизос
Manos Loizos

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιώργος Νταλάρας
Йоргос Даларас
George Dalaras

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dimitra Galani

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Haris Aleksiou

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Σούλα Μπιρμπίλη
Сула Бирбили
Soula Birbili

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μελίνα Μερκούρη
Мелина Меркури
Melina Merkouri

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Василис Папаконстантину
Vasilis Papakonstantinou