Λίγο ακόμα


перевод песни с греческого языка


Λίγο ακόμα

Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν


Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Λίγο ακόμα θα ιδούμε
τα μάρμαρα να λάμπουν,
να λάμπουν στον ήλιο
κι η θάλασσα να κυματίζει


Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότεραЕще немного

Еще немного и мы увидим
Еще немного - мы увидим
Как миндальные деревья расцветают
Как миндальные деревья расцветают
Как миндальные деревья расцветают


Еще немного - мы увидим
Еще немного - мы увидим
Как мрамор сияет
Сияет на солнце
И море волнуется


Еще немного - мы поднимемся
Немного выше, немного выше, немного выше


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μαρία Φαραντούρη
Мария Фарандури
Maria Farandouri

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μαργαρίτα Ζορμπαλά
Маргарита Зорбала
Margaria Zorbala

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μίκης Θεοδωράκης
Микис Теодоракис
Mikis Theodorakis

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Λάκης Λαζόπουλος
Лакис Лазопулос
Lakis Lazopoulos