Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο


перевод песни с греческого языка


Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο
Μουσική:
Εκτελεστής:
Μωρά στη Φωτιά

Στο ταβάνι βλέπω τους γύψους
Μαίανδροι στο χορό τους με τραβάνε
Η ευτυχία μου, σκέπτομαι, θα 'ναι
ζήτημα ύψους

Σύμβολα ζωής υπερτέρας
ρόδα αναλλοίωτα, μετουσιωμένα
λευκές άκανθες ολόγυρα σ' ένα
Αμάλθειο κέρας

Ταπεινή τέχνη χωρίς ύφος
πόσο αργά δέχομαι το δίδαγμα σου
Όνειρο ανάγλυφο, θα 'ρθω κοντά σου
κατακορύφως


Οι ορίζοντες θα μ' έχουν πνίξει
Σ' όλα τα κλίματα, σ' όλα τα πλάτη
αγώνες για το ψωμί και το αλάτι
έρωτες, πλήξη


Α πρέπει τώρα να φορέσω
τ' ωραίο εκείνο γύψινο στεφάνι
Έτσι, με πλαίσιο γύρω το ταβάνι
πολύ θ' αρέσωМарш траурный и вертикальный
Музыка:
Исполнитель:
Μωρά στη Φωτιά

На потолке вижу гипсы
Меандр в танце своем меня притягивают
Счастье мое, я думаю, будет
Вопросом высоты

Символы жизни высшей
Розы неизменные, преосуществленные
Белые шипы всюду вокруг тебя
Амалфеи рог (Изобилия рог)

Скромное искусство без стиля
Как поздно я соглашаюсь с уроком твоим
Мечта рельеф, я приду к тебе
На самую вершину


Горизонты меня задушат
Во всех климатах, на всех широтах
Битвы за хлеб и соль
Страсти, тоску


А, надо сейчас мне надеть
Красивый тот гипсовый венок
Так, с рамкой вокруг потолка
Очень понравлюсь


Автор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μωρά στη Φωτιά
Μωρά στη Φωτιά
Mora sti Fotia