Πέτρος Βαγιόπουλος


Petros Bagiopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Здравствуй, господин прокурор
Hello, mister prosecutor

Μουσική
Здравствуй, господин прокурор
Hello, mister prosecutor
Может измениться, Кемал
Can be changed, Kemal
Почувствуй меня
Feel me
То Будда, то Кудас
Sometimes Buddha, sometimes Koudas
Мои русские глаза
My russian eyes