Μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ
Εκτελεστής:
Μανόλης Ρασούλης

Ως και τ' αγάλματα
κάνουνε άλματα
Μ' αυτοί που ξέρουν δεν μιλάνε

Όλα τα πράγματα
γίνονται θαύματα
κι οι νεκροκεφαλές γελάνε


Αυτός ο κόσμος
μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ
Μέσα στις καρδιές
στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ
θέλει σωστοί χιλιάδες
να 'ναι στους τροχούς
να 'ναι η ψυχή η νύφη
και γαμπρός ο νους


Τα προαιώνια
κρύβουν νετρόνια
που με μία έκρηξη αλλάζουν

Και οι θεούληδες
οι καημενούληδες
γίνονται ντεμοντέ κι αράζουν
Может измениться, Кемал
Исполнитель:
Манолис Расулис

Даже статуи
Делают прыжки,
Но те, кто знают, не говорят.

Все вещи
Становятся чудесами,
И черепа смеются.


Этот мир
Может измениться, Кемал,
Внутри сердец,
На площадях, за круглыми столами,
Нужно, чтобы правильные тысячи,
Были на колесах,
Чтобы была душа невестой
И женихом разум.


Извечное
Скрывает нейтроны,
Которые взрывом меняются.

И божки,
Бедненькие,
Становятся старомодными и бросают якорь.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Can be changed, Kemal

Even statues
Make jumps
But those, who know, don't speak.

All things
Become miracles,
And skulls smile.


This world
Can be changed, Kemal,
Inside hearts
On squares, on circular tables,
Ιt needs correct thousands
To be on wheels,
Soul to be a bride,
And mind to be a groom.


Eternal
Hides neutrons
Which change with an explosion.

And gods,
Poor,
Become old-fashioned and drop anchor.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Μανόλης Ρασούλης
Манолис Расулис
Manolhs Rasoulhs

Поделиться:
1