Μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ
Εκτελεστής:
Μανόλης Ρασούλης

Ως και τ' αγάλματα
κάνουνε άλματα
Μ' αυτοί που ξέρουν δεν μιλάνε

Όλα τα πράγματα
γίνονται θαύματα
κι οι νεκροκεφαλές γελάνε


Αυτός ο κόσμος
μπορεί ν' αλλάξει Κεμαλ
Μέσα στις καρδιές
στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ
θέλει σωστοί χιλιάδες
να 'ναι στους τροχούς
να 'ναι η ψυχή η νύφη
και γαμπρός ο νους


Τα προαιώνια
κρύβουν νετρόνια
που με μία έκρηξη αλλάζουν

Και οι θεούληδες
οι καημενούληδες
γίνονται ντεμοντέ κι αράζουν
Может измениться, Кемал
Исполнитель:
Манолис Расулис

Даже статуи
Делают прыжки,
Но те, кто знают, не говорят.

Все вещи
Становятся чудесами,
И черепа смеются.


Этот мир
Может измениться, Кемал,
Внутри сердец,
На площадях, за круглыми столами,
Нужно, чтобы правильные тысячи,
Были на колесах,
Чтобы была душа невестой
И женихом разум.


Извечное
Скрывает нейтроны,
Которые взрывом меняются.

И божки,
Бедненькие,
Становятся старомодными и бросают якорь.Автор перевода: Марина Боронина
Can be changed, Kemal

Even statues
Make jumps
But those, who know, don't speak.

All things
Become miracles,
And skulls smile.


This world
Can be changed, Kemal,
Inside hearts
On squares, on circular tables,
Ιt needs correct thousands
To be on wheels,
Soul to be a bride,
And mind to be a groom.


Eternal
Hides neutrons
Which change with an explosion.

And gods,
Poor,
Become old-fashioned and drop anchor.Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Песня странная, музыка красивая, голос тоже. В ней явно идет сылка на как минимум две известнейших греческих песни: "Кемал" (Хаджидакис/Гацос) - там речь идет про Кемала, который хотел изменить мир, и "Одна Ласточка"(Теодоракис/Элитис) - тут прям и слова те же, и музыка.
Любопытно, может, в эту песню еще что вплетено? =)
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μανόλης Ρασούλης
Манолис Расулис
Manolhs Rasoulhs

Поделиться:
1