Ελίζα Μαρέλλι


Eliza Marelli

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Пусть бы ты пришел ненадолго
Let you come for a while
Я заберу тебя, чтобы мы ушли
I will take you for we to leave
Как мне жаль
How much I'm sorry