Μάνος Ξυδούς

Manos Xidous

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Μουσική
Бесконечные путешествия (Элена, как ты живешь?)
Unending journeys (Elena, how are you?)
Говорят обо мне
They tell about me
Странная игра
Strange game
Афинское зебекико
Zeibekiko of Athens

Στίχοι
Говорят обо мне
They tell about me
Поделиться: