Στέφανος Κορκολής

Stefanos Korkolhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Ты звезда
You are the star
Хочешь
Do you want
Иной раз
Some times
Погаси луну
Turn off the moon

Μουσική
Сегодня мы проиграли оба
Tonight we both lost
Что ж, пока
Well, good bye
Ты не здесь
You are not here
Ты звезда
You are the star
Сто раз на куски
Hundred times pieces
Хочешь
Do you want
Сделай легким финал
Make the end simple
Иной раз
Some times
Вся жизнь в том же поезде
Whole life in the same train
Ангел мой
My angel
Скажи мне правды свои
Tell me your truths
Я влюбился в тебя
I've fallen in love with you
Погаси луну
Turn off the moon
Поделиться: