Μελίνα Μερκούρη

Melina Merkoyrh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Love which became a double-edged knife
Звезда моя, луна моя (Любовь моя)
My star, my moon (My love)
Семь песен я тебе спою
I will sing you seven songs
Дорога
The road
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon
Я тебя напоила розовой водой
I gave you rose water to drink
Хмурое воскресенье
Cloudy Sunday
Дети Пирея
Children of Pireus
Бумажная маленькая луна
Paper moon
Поделиться: