Μαργαρίτα Ζορμπαλά

Margarita Zormpala

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Пусть бы ты пришел ненадолго
Let you come for a while
Звезда моя, луна моя (Любовь моя)
My star, my moon (My love)
Луны-близнецы
Twin moons
Маргарита Маргаро
Margarita Margaro
Еще немного
Just a little more
Фиалковыми были горы
Violet were the mountains
Прекрасный город
Beautiful city
Как мне жаль
How much I'm sorry
Миноре утренней зари
Minor of the sunrise
Поделиться: