Φωτεινή Δούρου

Foteinh Doyroy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Στίχοι
Что я сделала для выгоды своей?
What did I do for myself?
Поделиться: