Κατερίνα Στανίση

Katerina Stanish

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Сегодня вечером на побережьях
Today on the seasides
Медленно угасаешь одна
You are fading away alone
Эта ночь остается
This night remains
Этот человек, этот
This man, this one
Ты не
You are not
История моя, грех мой
My story, my sin
Я сделала тебя Богом
I have made you God
Извините, господин, вы кто
I'm sorry sir, who you are
Зачем тебе деньги
What do you need money for
Поделиться: