Τριαντάφυλλος

Triantafyllos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Ах, Греция, я люблю тебя
Ah, Greece, I love you
Здесь заканчивается игра
The game ends here
Как
How
Сигареты, выпивка и бессонные ночи
Cigarettes, drinks and sleepless nights
Поделиться: