Μαρίκα Νίνου

Marika Ninou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Love which became a double-edged knife
Табакерка
The tobacco box
Каждый вечер всегда грустная
Every evening always sad
Парусничек мой Святой Никола
My little sailboat Saint Nicolas
Светает и вечереет (Я плачу за...)
Day breaks and night falls (I pay...)
Сегодня девятое число месяца
Today is 9th of month
Хмурое воскресенье
Cloudy Sunday
Поделиться: