Σαββίνα Γιαννάτου

Sabbina Gianatou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Море широкое
Wide sea
Где-то есть любовь моя
Somewhere my love exists
С луной я гуляю
With moon I walk
Отправляется рыбачья лодка
A fishing boat leaves
Поделиться: