Μαρίζα Κωχ

Mariza Kwx

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Отправляется рыбачья лодка
A fishing boat leaves
Я тебе говорил и снова говорю
I've told you that and tell you that again
Сокровище
Treasure
(Песня) Северного ветерка
Of the nothern wind
Поделиться: