Λευτέρης Πανταζής

Leuterhs Pantashz

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Это жена моя
This is my wife
Сегодня вечером на побережьях
Today on the seasides
Розовые очки
Rosecoloured glasses
Крестом моим, им тебе клянусь
I cross my heart
Поделиться: