Οι πρώτες λέξεις

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Οι πρώτες λέξεις
Εκτελεστής:
Σωκράτης Μάλαμας

Oι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σα νερό
Κι εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι να τις πιάσεις
Πολύ σ’ αγάπησα, μα φτάνει ως εδώ
Πάντα με κέρδιζες, μα τώρα πια θα χάσεις

Θα σου αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό
Και θα αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις
Πίσω σου ο πόνος και μπροστά σου το κενό
Μη με διαλέξεις, φύγε δίχως να κοιτάξεις


Θα πω εκείνα που δεν άντεχες ν’ ακούς
Και μία πείνα για αγάπη θα σε τρώει
Θα μείνεις μόνη μα συνέβη σε πολλούς
Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι


Απ΄ τα φιλιά στο τέλος μέναμε μισοί
Κι εγώ να ψάχνω στο μαρτύριο μια λύση
Την κάθε μέρα να σε θέλω πιο πολύ
Έπρεπε κάποιος πρώτος να μας σταματήσει


Όταν περάσουνε τα χρόνια απ’ τον σκορπιό
Και δεν θα έχεις άλλο για να με μισήσεις
Στείλε μου τότε μόνο ένα ευχαριστώ
Που δεν σε σκότωσα και σ’ άφησα να ζήσεις
Первые слова
Исполнитель:
Сократис Маламас

Первые слова потекут как вода,
И ты побежишь к реке, чтобы их поймать.
Я любил тебя сильно, теперь довольно!
Ты всегда у меня выигрывала, а отныне будешь проигрывать.

Я оставлю тебе открытое окно,
Я начну подталкивать тебя, чтобы ты полетела.
Позади тебя – боль, впереди – пустота,
Не выбирай меня, уходи, не взглянув.


Скажу то, чего ты не выносила слышать,
И любовный голод поглотит тебя.
Ты будешь одна, но такое случалось со многими,
Те, кто любил, не так уж невинны.


От поцелуев мы в конце остались половинами
И я должен отыскать в муке решение,
С каждым днем хотеть тебя все больше,
Кто-то должен был первым нас остановить.


Когда пройдут годы после (года) скорпиона,
И тебе больше не за что будет меня ненавидеть.
Пошли мне тогда одно лишь спасибо,
Что не убил тебя и оставил жить.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Ιουλία Πεκασσόβα
The first words
Performer:
Sokratis Malamas

The first words will flow like water
And you will run to the river to catch them.
I loved you much, now that’s enough!
You have been always winning but you’re going to lose from now on.

I’ll leave an open window for you
And I’ll start to push you so that you fly.
There’s pain behind you and void in front of you
Don’t choose me, leave without giving a look.


I’m going to say the things you couldn’t stand to hear
And a hunger for love will eat you.
You will be left alone, but it happened to many,
Those who loved are not that innocent.


Eventually because of the kisses we became halves
And I have to find a solution in suffering,
To want you more day by day.
Someone had to be the first to stop us.


When the years will pass after (the year of) scorpion,
And there won’t be anything to hate me for
Then send me just a "thank you"
That I didn’t kill you and left alive.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Ιουλία Πεκασσόβα
Βίντεο
Σωκράτης Μάλαμας
Сократис Маламас
Swkraths Malamas

Поделиться: