Τέρμα τα ντεμέκ

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Τέρμα τα ντεμέκ
Εκτελεστής:
Βίκυ Μοσχολιού

Βρε κόψε το λαιμό σου, σε βαρέθηκα.
Πέρασαν δυο μήνες, κι ούτε που σε σκέφτηκα.
Αμολάω καλούμπα
για να ’ρθούνε τούμπα
όλα τα στημένα σου τα ψεύτικα.

Τούμπα ήρθε κι ο κόσμος και ψαχνόμουνα
και να σου την κάνω πρώτη το φοβόμουνα.
Έφτασα στο χείλος
κι ούτε ένας φίλος.
Φταίω εγώ που είχα και θυμόμουνα.


Τέρμα τα ντεμέκ,
τέρμα τα ντεμέκ,
φάγαμε μαρμάγκα
και Ζορμπά Λε Γκρεκ.

Τέρμα τα ντεμέκ,
τέρμα τα ντεμέκ,
κι αν δεν έχεις φράγκα
κόφ’ τα μου σε τσεκ.


Βρε κόψε τα βουβά τηλεφωνήματα
κι άσε κατά μέρος τα παλιά συστήματα.
Άσε με επιτέλους.
Ποια αρχή του τέλους;
Τά ’χα προ πολλού τα προαισθήματα.

Ήρθαν κι οι δικοί σου και με πιάσανε
να ενώσουν πάλι ό,τι κομματιάσανε.
Άσε μας, φιλί μου,
έσπασε η χολή μου.
Πόνεσαν κι εκείνοι που ξεχάσανε.
Конец фальши
Исполнитель:
Вики Мосхолиу

Слушай, сам старайся, ты мне надоел.
Два месяца прошло, а мне о тебе и не думалось.
Я ослабляю леску
Чтобы перевернулась с ног на голову
Вся твоя возведенная фальшь.

Мир перевернулся вверх дном, и я искала себя,
И я боялась первой от тебя сбежать.
Я дошла до края,
И (рядом) – ни друга.
Сама виновата в том, что получила и (что) помнила.


Конец фальши,
Конец фальши,
Мы получили горе
И грека Зорбу.

Конец фальши,
Конец фальши,
И если нет налички,
Выпиши их мне чеком.


Да брось ты молчаливые звонки,
И брось старые привычки,
Оставь меня, наконец.
Какое начало конца?
Давненько у меня появились предчувствия.

Приехала твоя родня и забрала меня,
Чтобы соединить то, что было разбито.
Отпусти нас, поцелуй мой,
Вы у меня в печенках.
И тем, кто забыл, тоже было больно.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Ιουλία Πεκασσόβα
No more fake
Performer:
Vicky Moscholiou

Come on, do your best, I’m tired of you.
Two months passed and I didn’t have a thought of you.
I’m slackening the string
So that your lies arranged by you
All went down the tubes.

The world went down the tubes and I was searching for myself
And I was afraid to run away from you first.
I was at the end of my rope
And even no friend (around).
Ι am the one to blame and to remember.


No more fake,
No more fake,
We have eaten the bread of affliction
Like Zorba le Grec.

No more fake,
No more fake,
And if you don’t have cash
Write me a check.


Hey, stop the silent calls
And set aside the old habits,
Leave me alone finally.
Which beginning of the end?
I got the presentiment long ago.

Your relatives came and took me
To unite what was broken.
Let us go, my kiss,
You are a pain in my neck.
And those who forgot were feeling hurt as well.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Ιουλία Πεκασσόβα
Βίντεο
Βίκυ Μοσχολιού
Вики Мосхолиу
Viky Mosxoliou

Поделиться: