Πέταξες (Corsica)

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Πέταξες (Corsica)
Μουσική:

Πέταξε μακριά η ψυχή μου
στου ουρανού το μονοπάτι
για να φτάσει η προσευχή μου
στον Θεό ζητώντας κάτι
μιαν αγάπη που να μείνει
να μου σβήσει όλα τα λάθη
κι εσύ πέταξες πουλί μου
απ’ τα ύψη και τα βάθη


Πέταξες
Πέταξες


Φεύγει η ψυχή και θέλει
να γυρίσει σ’ άλλο χώρο
αφού σ’ έστειλαν οι άγγελοι
μες στα χέρια μου σαν δώρο
σαν πουλάκι που ξυπνάει
τα φτερά στον νέο αγέρα
πέταξες για να με φέρεις
απ’ τη γη λίγο πιο πέρα.

To πρωτότυπο


In un scornu di lu mondu,
Ci hè un lucucciu tenerezza
Ind'u mio core, maestosu,
Imbalsama di purezza
Ghjuvellu di maraviglie,
Ùn ne circate sumiglie,
Ùn truverete la para ;
Ghjè ùnica, sola è cara.
Còrsica.


Face sempre tant'inviglia
Ssu scogliu ciottu in mare,
Tesoru chì spampilla
Sacru cume un altare.
Calma, dolce cum'agnella,
Generosa è accugliente,
Si rivolta è si ribella
S'omu disprezza a so ghjente.
Còrsica.
Ты улетела (Корсика)
Музыка:

Улетела далеко душа моя
По неба лестнице
Чтобы достигла молитва моя
Бога прося что-то
Любовь чтобы осталась,
Чтобы мне стереть все ошибки
И ты улетела, птица моя,
С высот и из глубин


Ты улетела
Ты улетела


Уходит душа и хочет
Вернуться в другое пространство
Раз тебя послали ангелы
В руки мне как подарок
Как птичка, которая пробуждает
Крылья на новом ветру
Ты улетела, чтобы перенести меня
Чуть дальше от земли

Оригинал


В уголке мира
Есть блистание нежность/нежности
В моем сердце, величественная
Благоухает чистотой
Драгоценность из чудес
Не ищите ей подобных
Не найдете равную
Она уникальная, единственная и милая
Корсика


Заставляет (испытывать) всегда такую зависть
Вверху скала, внизу море
Сокровище, что сияет
Священное как алтарь
Спокойная, нежная, как овечка
Щедрая и приветливая
Она возмущается и восстает
Если человек презирает ее людей.
КорсикаΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
You have flown away (Corsica)
Music:

You have flown away my soul
To the stairway of heaven
My prayer to reach
Asking something the God
Love to remain
To erase for me all the mistakes
And you have flown away, my bird
From the heights and from the depths


You have flown away
You have flown away


The soul leaves and wants
To come back to another space
Since the angels have semt you
In my hands like gift
Like a little bird, which wakes up
The wings on the new air
You have gone to carry me
From the earth a little further

Original


In a corner of the world
There's a shining tenderness
In my heart, majestic
It is balmy with purity
Jewel of marvels
Don't search similar to it
You will not find equal
It is unique, sole and dear
Corsica


It makes always envy so much
The rock above, the sea below
Treasure, which is shining
Sacred like an altar
Calm, sweet like a lamb
Generous and welcoming
It revolts and rebels
If one despises its people
CorsicaΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Σημείωση
To πρωτότυπο έγραψε ο Petru Guelfucci, γνωστός μουσικός απ τη Κορσική.
Βίντεο
Αλέξης Ροζάκης
Алексис Розакис
Alekshs Rozakhs

Βίντεο
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Алкистис Протопсалти
Alkhstis Prwtopsalth

Βίντεο
Γιώργος Νταλάρας
Йоргос Даларас
Giwrgos Ntalaras

Поделиться: