Τι να το κάνω

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Τι να το κάνω

Τι να το κάνω που σου παίρνω δυο φιλιά
στα κλεφτά
Τι να το κάνω
Τι να το κάνω που σκορπάει κάθε ματιά
μια φωτιά
Τι να το κάνω


Σε κάθε όνειρο νομίζω πως σε πιάνω
και όταν βρισκόμαστε σε χάνω
Τι να το κάνω


Εγώ θέλω να σε ‘χω σε αυτήν τη ζωή
και από τον εαυτό μου πιο πάνω
να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή
πως για σένα μπορώ να πεθάνω

Που σ’ αγαπώ και μ’ αγαπάς
τι να το κάνω
σου απαγορεύεται
δεν μου επιτρέπεται το κάτι παραπάνω


Τι να το κάνω που χτυπάει δυνατά
η καρδιά
τι να το κάνω
Τι να το κάνω που σου κλέβω μια αγκαλιά
στα κλεφτά
Τι να το κάνω
Что мне с этим делать

Что мне с этим делать, что я у тебя забираю два поцелуя
Украдкой
Что мне с этим делать
Что мне с этим делать, что разбрасывает каждый взгляд
Огонь
Что мне с этим делать


В каждой мечте, я думаю, что я тебя ловлю
И когда мы встречаемся, я тебя теряю
Что мне с этим делать


Я хочу, чтобы ты была у меня в этой жизни
И больше, чем самого себя
Чтобы ты видела в любой момент,
Что ради тебя могу умереть

С тем, что я люблю тебя, и ты меня любишь
Что мне с этим делать
Тебе запрещается,
Мне не разрешается нечто большее


Что мне с этим делать, что бьется сильно
Сердце
Что мне с этим делать
Что мне с этим делать, что у тебя краду объятье
Украдкой
Что мне с этим делатьΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
What should I do with it

What should I do it, that I take from you two kisses
Surreptitiously
What should I do with it
What should I do with it, that every sight scatters
Fire
What should I do with it


In every dream I think that I catch you
And when we find each other I lose you
What should I do with it


I want to have you in this life
Higher than myself
For you to be able to see every moment
That I can die for you

With th I love you and you love me
What should I do with it
It's prohibited to you
And it's not allowed to me something higher


What should I do with it, that is strongly beating
The heart
What should I do with it
What should I do with it, that I steal from you an embrase
Surreptitiously
What should I do with itΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Κωνσταντίνος Αργυρός
Константинос Аргирос
Kwnstantinos Argyros

Поделиться: