Εγώ ο δυνατός

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Εγώ ο δυνατός
Εκτελεστής:
Νίκος Απέργης

Πες μου,
τι ζητάς στις πληγές μου απόψε,
της ζωής μου το νήμα έλα κόψε,
πες μου.
Πες μου,
ποιος θεός τελικά μας ορίζει,
όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει,
πες μου.


Ποτέ,
τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω
δε θέλω ποτέ
κι αν ζήτουσες για σένα να σπάσω
θα έλεγα ναι.
Όλα είναι δικά σου κι απόψε,
μη φύγεις ποτέ


Εγώ ο δυνατός,
για δες πως ραγίζω μπροστά σου,
και μοιάζω μικρός.
Χρειάζομαι τον ερώτα σου
να γίνω Θεός,
μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου
κι απόψε κλειστός.

Εγώ ο δυνατός,
για πρώτη φορά στη ζωή μου
ας είμαι δειλός.
Σε θέλω μονάχα δική μου,
δε γίνεται αλλιώς,
μα πώς να ενωθούν, δεν μπορούνε,
σκοτάδι με φως.
Μα πώς να ενωθούνε, καρδιά μου,
σκοτάδι με φως.


Σβήνω,
τον παλιό εαυτό μου, να γίνω,
το μεγάλο όνειρό σου εκείνο,
σβήνω.
Σβήνω,
τα κρυφά μας σημάδια τα σβήνω,
δυο ευχές στο κρεβάτι σου αφήνω
και σβήνω.
Сильный я
Исполнитель:
Никос Апергис

Скажи мне,
Чего ты ищешь в ранах моих сегодня вечером
Жизни мое нить давай, перережь
Скажи мне
Скажи мне,
Какой бог в конце концов нами управляет
Кто чувствует любовь - возвращается
Скажи мне


Никогда
Такой конец вместе с тобой я пережить
Не хочу никогда
И если бы ты просила для тебя разбиться,
Я бы сказал да
Все принадлежат тебе и сегодня,
Не уходи никогда


Сильный я
Глянь, как я даю трещину перед тобой
И похож на маленького
Я нуждаюсь в любви твой
Чтобы стать богом
Но дорога, чтобы мне бежать рядом с тобой,
и сегодня закрыта

Сильный я
Первый раз в жизни своей
Пусть я труслив
Я хочу, чтобы ты была лишь моей
Иначе не получается
Но как объединиться, не могут,
Темнота со светом
Но как объединиться, сердце мое,
Темноте со светом


Стираю
Старого себя, чтобы стать
Большой мечтой твоей той,
Стираю
Стираю
Наши тайные засосы стираю
Два желания в кровати твоей оставляю
И стираюΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Strong me
Performer:
Nikos Apergis

Tell me
What are you looking for in my wounds tonight
Cut the thread of my life
Tell me
Tell me
Which god eventually rules us
The one, who feels love, comes back
Tell me


Never
To experience such end with you
I don't even want
And even if you asked to knock myself out for you
I would say yes
Everything is yours tonight too
Don't ever leave


Strong me
Have a look, how I crack in front of you
And resemble small
I need your love
To become god
But the road to run close to you
Is tonight closed as well

Strong me
First time in my life
Let me be cowardly
I want you only mine
Otherwise it doesn't come
But how to unite, they can't,
The darkness with the light
But how to unite, my heart
The darkness with the light


I erase
My old myself to become
That your big dream
I erase
I erase
Our secret love bites I erase
I leave two wishes in your bed
I eraseΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Νίκος Απέργης
Никос Апергис
Nikos Aperghs

Поделиться: