Έλα και πάμε

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Έλα και πάμε
Εκτελεστής:
Νίκος Βέρτης

Σε κοιτώ και μου φτάνει
σ' αγαπώ με μια ματιά
η ζωή κύκλους κάνει
και ο κόσμος αλλάζει τροχιά


Έλα και πάμε φύγαμε καρδιά μου
έλα μαζί μου πάρε με αγκαλιά
έλα και πάμε βάρκα τα όνειρα μου
φύσα καρδιά μου πάρε με μακριά


Μια ματιά χίλιες λέξεις
στο κορμί κρυφή φωτιά
τι ζητάς, τι θα αντέξεις
θα το νιώσω στα πρώτα φιλιά


Έλα και πάμε φύγαμε καρδιά μου
έλα μαζί μου πάρε με αγκαλιά
έλα και πάμε βάρκα τα όνειρα μου
φύσα καρδιά μου πάρε με μακριά
Приходи и пойдем
Исполнитель:
Никос Вертис

Я смотрю на тебя и мне хватает,
Я люблю тебя одним взглядом
Жизнь круги делает
И мир меняет орбиту


Приходи и пойдем, уходим, сердце мое
Пойдем со мной, возьми меня в объятье
Приходи и пойдем, лодка мечты мои
Дуй, сердце мое, возьми меня далеко


Один взгляд тысячи слов,
В теле скрытый огонь
Что ты ищешь, что ты вынесешь,
Я то почувствую в первых поцелуях


Приходи и пойдем, уходим, сердце мое
Пойдем со мной, возьми меня в объятье
Приходи и пойдем, лодка мечты мои
Дуй, сердце мое, возьми меня далекоΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Come and let's go
Performer:
Nikos Vertis

I look at you and it's enough for me,
I love you with a glance
Life does circles
And the word changes orbit


Come and let's go, let's leave, my heart
Come with me, embrace me
Come and let's go, my dreams are a boat
Blow my heart, take me far away


A glance thousands of words,
Hidden fire in the body
What you are looking for, what will you bear,
I will feel it in the first kisses


Come and let's go, let's leave, my heart
Come with me, embrace me
Come and let's go, my dreams are a boat
Blow my heart, take me far awayΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Δίσκοι και συλλογές
Το τραγούδι Έλα και πάμε περιλαμβάνεται στους ακόλουθους δίσκους:

Βίντεο
Νίκος Βέρτης
Никос Вертис
Nikos Berths

Поделиться: