Τέρης Χρυσός


Terhs Xrysos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Дай мне уйти
Let me go away
Я заберу тебя, чтобы мы ушли
I will take you for we to leave