Νατάσσα Μποφίλιου


Natassa Mpofliou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Пусть бы ты пришел ненадолго
Let you come for a while
Я не плачу по 'сейчас'
I don't cry about now
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Сердце болит, когда растет
The heart hurts when grows up
Рабыня
Slave
Фабрика
Factory
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Эллада, матушка моя
Greece, my mother
Я говорю о детях своих
I speak about my children
Жалобные слова
Grievance words
Я тебя напоила розовой водой
I gave you rose water to drink