Μαθηματικά


μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά


Μαθηματικά
Εκτελεστής:
Κώστας Μαρτάκης

Η πορεία προδιαγεγραμμένη
Τίποτα απ' τον έρωτα δε μένει
Δε σε ξέρω όμως και πολύ
Κι άνω κάτω τα έχεις κάνει εσύ


Η αγάπη τελικά είναι μαθηματικά
Ένα και ένα κάνουν δύο
Ή αλλάζεις ή αντίο

Η αγάπη τελικά είναι μαθηματικά
Ένα και ένα κάνουν δύο
Ή αλλάζεις ή
Αντίο, αντίο, αντίο
Σ' αφήνω μωρό μου αντίο


Να απειλώ δεν έχω μάθει όμως
Όπως πας θα φύγεις είναι νόμος
Μη ζητάς συναισθηματισμούς
Ο,τι δίνεις παίρνεις να μ' ακούςМатематика
Исполнитель:
Костас Мартакис

Курс составлен заранее
Ничего от любви не остается
Да я тебя не знаю хорошо
И вверх дном перевернула ты


Любовь в конечном счете - математика
Один плюс один равно два
Либо ты меняешься, либо прощай

Любовь в конечном счете - математика
Один плюс один равно два
Либо ты меняешься, либо
Прощай, прощай, прощай
Я оставляю тебя, детка моя, прощай


Но угрожать я не научился
Как ты идешь, (так) ты уйдешь - это закон
Не проси сентиментальностей
Все, что ты даешь, ты берешь, послушай меня


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Mathematics
Performer:
Kostas Martakis

The course is predetermined
Nothing remains from the love
I don't know you so much
And you made it upside down


Love, in the final analysis, is mathematics
One plus one is two
Either you change or goodbye

Love, in the final analysis, is mathematics
One plus one is two
Either you change or
Goodbye, goodbye, goodbye
I leave you, my baby, goodbye


But I was not learnt to threaten
As you go, so you leave - it is a law
Don't ask for sentimentalities
Everything you give you take, listen to me


Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Κώστας Μαρτάκης
Костас Мартакис
Kostas Martakis