Γιώργος Παπαδόπουλος

Yorgos Papadopoulos

list of songs with translations, biography, discography

Music from the albums

Songs
За твою любовь
For your love

Music for the songs
Если я тебя потеряю
If I lose you
Одна минута
One minute
Кристаллы
Crystals
Математика
Mathematics
Ты победила снова
You won again
Поделиться: