Αν θα σε χάσω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αν θα σε χάσω
Εκτελεστής:
Νότης Σφακιανάκης

Αν γίνει κάτι και χαθούμε μια βραδιά
και σκοτεινιάσουν της αγάπης τα φεγγάρια
κι αν τα πετάξω της καρδιάς μου τα κλειδιά
και με το τίποτα θ’ αρχίσουμε παζάρια.

Αν γίνει κάτι και ξυπνήσω ένα πρωί
και δεν κοιμάσαι άλλο μες την αγκαλιά μου
τι να την κάνω πες μου την αναπνοή
τι να το κάνω αν δεν σε έχω στα όνειρά μου.


Αν θα σε χάσω, να το ξέρεις θα χαθώ
δεν έχει άλλη το βιβλίο μου σελίδα.
Αν θα σε χάσω, ένα είναι πιθανό
κάθε ψιχάλα να τη βλέπω καταιγίδα.


Αν γίνει κάτι και μια νύχτα σκορπιστούν
τόσες αλήθειες με ένα φύσημα του ανέμου
και αν οι όρκοι θα εξαφανιστούν
δεν θα πιστέψω σε κανέναν και ποτέ μου.

Αν γίνει κάτι και κοπούνε τα σχοινιά
που μας κρατάνε από άγνωστη λεπίδα
σαν τον τρελλό θα τριγυρνώ στην παγωνιά
σαν μετανάστης που του λείπει η πατρίδα.
If I lose you

If something happens and we perish one night
And the moons of love darken
And if I throw away the keys of my heart
And with a nothing we will begin haggling

If something happens and I wake up one morning
Αnd you not sleep anymore in my embrace
What to do, tell me, with my breathe
What to do, if I don't have you in my dreams


If I lose you, know it, I will get lost
My book doesn't have another page
If I lose you, one is probable
Every drizzle I will see as a storm


If something happens and one night scatter
So many truths with a blow of wind
And if the oaths disappear
I won't trust to anyone and never in my life

If something happens and the cables tear
Which hold us from unknown blade
As a crazy I will wander in a cold
As refugee, who misses the mother-land.Translated by Marina Boronina
Если я тебя потеряю
Исполнитель:
Нотис Сфакианакис

Если случится что-то, и мы потеряемся вечером
И помрачнеют любви луны
И если я выброшу сердца моего ключи
И ни с чем мы начнем торги

Если случится что-то и я проснусь утром
И ты не будешь больше в моем объятье
Что мне делать с моим дыханием
Что мне делать, если тебя нет в мечтах моих


Если я тебя потеряю, знай, я пропаду
Не будет другой страницы моей книги
Если я тебя потеряю, одно вероятно
Каждый моросящий дождь я буду видеть как бурю


Если случится что-то и ночью рассыпятся
Столько правд от одного дуновения ветра
И если клятвы исчезнут
Я не поверю никому и никогда в своей жизни

Если случится что-то и порвутся канаты
Что нас удерживают от незнакомого лезвия
Словно сумасшедшего, я буду бродить в холоде
Как эмигрант, которому не хватает родиныTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Νότης Σφακιανάκης
Нотис Сфакианакис
Noths Sfakianakhs

Поделиться: