Λάκης Παπαδόπουλος

Lakhs Papadopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΤραγούδια
Чтобы тебе отомстить
In order to revenge you
Я уйду ночью
I will leave at night
Возьми всё моё
Take all mine

Μουσική
Чтобы тебе отомстить
In order to revenge you
Для тех, кто меня предал
For those who betrayed me
Не важно
Doesn't matter
Так просто я тебя люблю
Simply like this I love you
Я уйду ночью
I will leave at night
Хочу вернуться
I want to come back
И я исчезну
And I'll disappear
Люби меня
Love me
Странный праздник
Strange celebration
Возьми всё моё
Take all mine
Спокойные вечера
Tranquil evenings
Последняя сигарета
Last cigarette
Старое мое пальто
My old coat

Στίχοι
Эти руки
These hands
Не важно
Doesn't matter
Хочу вернуться
I want to come back
Люби меня
Love me
Поделиться: